Tập huấn công tác vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước và quản lý chất thải y tế

Ngày 22/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn công tác vệ sinh môi trường (VSMT), giám sát chất lượng nước và quản lý chất thải y tế năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có 22 học viên là lãnh đạo khoa YTDP/YTCC và cán bộ phụ trách chương trình VSMT tại 12 Trung tâm y tế huyện, thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được phổ biến Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt cho cán bộ thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế tại các Trung tâm y tế các huyện, thành phố, Ngoài ra, các học viên cũng tham gia thảo luận và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình VSMT, quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế. 

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực thực hiện chương trình VSMT; Giám sát, kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt tại các công ty cấp thoát nước, công trình cấp nước tập trung vùng nông thôn, cơ quan và hộ gia đình; quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện, Phòng khám và Trạm Y tế để góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Phương Uyên (Khoa SKMT-YTTH-BNN)