HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2023-2028

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và quy trình, nghiệp vụ để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp vào cuối năm 2022.

Ngày 15/9/2022, Công đoàn Ngành Y tế Lâm Đồng tổ chức hôi nghị trực tuyến tập huấn các nội dung liên quan đến đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát với sự tham dự của Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc Ngành Y tế.

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, chú trọng các văn bản quy định của các cấp về công tác nhân sự; Xây dựng văn kiện đại hội; Quy định thu chi tài chính; Nội dung ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Công đoàn. Đồng thời các đại biểu đã trao đổi những vấn đề xoay qoanh việc tổ chức đại hội như đề án nhân sự, bầu nhân sự dự khuyết, phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn, bầu Ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra…

Hội nghị đã thống nhất sau hội nghị trực tuyến Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ triển khai thực hiện ngay công tác chuẩn bị đại hội. Thụy Hợp (CDC Lâm Đồng)