I.Giới thiệu chung:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số: 1836/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

*Tên cơ quan: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 

*Trụ sở chính: số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng .

*Cơ sở thứ 2: Khu điều trị phong Di Linh, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh.

Điện thoại: 02633.823638

Fax: 02633.827512

           Email: lamdongcdc@gmail.com

II.Cơ cấu tổ chức:

 1. Ban giám đốc :
 • Ông Phùng Xuân Bách – Phó giám đốc - Trưởng ban
 • Ông Nguyễn Quốc Minh – Phó giám đốc - Phó ban
 • Ông Lê Văn Phú – Phó giám đốc
 • Ông Nguyễn Duy Trọng – Phó giám đốc
 1. Các phòng, ban: gồm 16 phòng ban
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm
 • Khoa phòng, chống HIV/AIDS
 • Khoa dinh dưỡng
 • Khoa sức khỏe môi trường-y tế trường học- bệnh nghề nghiệp.
 • Khoa sức khỏe sinh sản.
 • Khoa truyền thông, giáo dục sức khỏe.
 • Khoa ký sinh trùng-côn trùng.
 • Khoa kiểm dịch y tế quốc tế.
 • Khoa dược-vật tư y tế.
 • Khoa xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh-thăm dò chức năng.
 • Phòng khám đa khoa và cơ sở điều trị Methadone.
 • Khu điều trị phong Di Linh

III.Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số: 1836/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Sở y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của UBND tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu, giúp Sở Y tế  quản lý nhà nước về  lĩnh vực Y tế dự phòng và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
IV.  Ban Biên tập :

Ông Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc  - Thư ký