TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC TRỌNG

CẤP PHÁT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình PHCN – DVCĐ năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, từ ngày 20/09/2022 đến ngày 23/09/2022 chương trình PHCN – DVCĐ cấp phát xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Trong đợt cấp phát này tổng số xe lăn là: 46 xe lăn.

Có tổng số 09 đơn vị được cấp phát xe lăn, tổng số 46 người khuyết tật cụ thể: Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng: 12 người, Thị trấn Liên Nghĩa: 02 người, xã Đa Quyn: 02 người, Tà Năng: 01 người, Đà Loan:10 người, Tân Thành: 2 người, Bình Thạnh: 03 người, Nthol Hạ: 03 người và Liên Hiệp: 06 người.

Đại diện Ban giám đốc Trung tâm Y tế Đức Trọng, chủ nhiệm chương trình PHCN – DVCĐ  đến trao xe cho người khuyết tật trên địa bàn, và những người được nhận xe đều rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được xe lăn.

Trao xe lăn cho người khuyết tật tại Hội NKT huyện Đức Trọng

                                                                             Nguyễn Hồng Hiếu (TTYT Đức Trọng)