NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG UNG THƯ 04/02/2023

Ngày ung thư thế giới là một sự kiện toàn cầu được tổ chức vào ngày 04 tháng 02 hàng năm do liên minh Kiểm soát ung thư Quốc tế (UICC) lãnh đạo, nhằm truyền cảm ứng về bệnh ung thư và hành động trong việc ngăn ngừa, phát hiện và điều trị bệnh tốt hơn.

WHO cho biết, ung thư là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở Việt Nam với khoảng 95.000 ca tử vong mỗi năm. Hàng năm có khoảng 125.000 trường hợp mới mắc ung thư. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Với chủ đề “Close the care gap – Thu hẹp  khoảng cách chăm sóc” kéo dài 3 năm 2022-2024 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự thiếu công bằng trong chăm sóc bệnh nhân ung thư và giải thích những rào cản còn tồn tại đối với nhiều người trong việc tiếp cận các dịch vụ và nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Qua đó kêu gọi mọi người dân tham gia định kỳ khám sàng lọc để sớm phát hiện ung thư, chữa bệnh dễ dàng hơn và giảm khả năng tử vong do ung thư.

  
Đinh Thị Minh Hằng (Khoa PCBKLN)