TẬP HUẤN

An toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm

Ngày 04/10/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn An toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm cho 48 cán bộ phụ trách chương trình tiêm chủng  thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, Đà Lạt và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

BSCKII Nguyễn Quốc Minh Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật

phát biểu tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn , học viên được cập nhật các văn bản hướng dẫn về công tác tiêm chủng và phản ứng sau tiêm như: Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 1/7/2016, Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, sửa đối bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 34/TT-BYT ngày 16/11/2018, Thông tư 36/TT-BYT ngày 22/11/2018, Thông tư 38/TT-BYT ngày 17/10/2017  của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng; thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc; Danh mục bệnh truyền nhiễm phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin sinh phẩm y tế bắt buộc và Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm đối với trẻ em.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Qua buổi tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng về An toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

                                                                  Nguyễn Thơm (CDC Lâm Đồng)