Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19    

Trong 2 tuần đầu tháng 8/2022, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gia tăng, từ ngày 01 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022 toàn tỉnh đã phát hiện 505 trường hợp mắc (so với 16 ngày của tháng 7 năm 2022, chỉ có 118 trường hợp mắc bệnh) tăng 387 trường hợp.

Thực hiện văn bản số 6069/UBND-VX3 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Sở Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến chủng mới, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19…; lợi ích, hiệu quả của vắc xin phòng bệnh COVID-19 và tiêm mũi 3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, tử vong để người dân hiểu, không lơ là chủ quan và tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm công thức 2K (khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + Ý thức người dân.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Huyện Đức Trọng

 Quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế (theo Văn bản số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế). Đối với các trường hợp tiêm 2 liều vắc xin Vero Cell và tiêm liều bổ sung các loại vắc xin khác (Astrazeneca, Moderna, Pfizer) thì được xem là đã đủ liều cơ bản (không phải mũi 3).

Tiếp tục rà soát, thông báo số lượng các đối tượng thuộc diện phải tiêm và các đối tượng không tiêm, không còn cư trú trên địa bàn, các đối tượng tiêm ở địa phương khác về lại địa phương, người thực hiện hoãn tiêm theo nội dung công văn số 2132/SYT-NVY ngày 12/8/2022 của Sở Y tế về việc rà soát các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-

 Thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19. Việc xác định đối tượng tiêm liều bổ sung, tiêm liều nhắc lại lần 1, tiêm liều nhắc lại lần 2 đối với các đối tượng từ 18 tuổi trở lên; tiêm liều nhắc lại cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định. Qua theo dõi, đến hết ngày 16/8/2022 trên địa bàn toàn tỉnh còn 686.168 đối tượng cần tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

                                                 Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)