Lâm Đồng tiếp tục phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 50

 

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-VSDTTƯ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 166, đợt 167 và 168; trong đó tỉnh Lâm Đồng được cấp 13.200 liều vắc xin Pfizer trẻ em do chính phủ Úc viện trợ.

Ngày 17/8/2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 2170/SYT-NVY về việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 50 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng.

Đối tượng tiêm trong đợt này là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer đủ 28 ngày. Trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 31/8/2022

 Các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 50 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng các quy định của Bộ Y tế, chủ động đảm bảo các điều kiện về bơm kim tiêm, vật tư tiêu hao từ nguồn kinh phí chống dịch của đơn vị.

Tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại TP Bảo Lộc

TTYT các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, Phòng Lao động, thương binh xã hội, lực lượng Công an và UBND các xã, phường, thị trấn vận động người dân, phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đảm bảo tất cả các trường hợp trước khi tiêm phải được lực lượng công an xác minh và bắt buộc phải có mã định danh cá nhân theo quy định. Báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 hàng ngày về Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thiếu hoặc thừa vắc xin phải báo cáo ngay về Sở Y tế để kịp thời điều chuyển vắc xin cho phù hợp. 

Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)