TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

Nhằm triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng trong năm 2023 và cập nhật các nội dung về thực hành an toàn tiêm chủng theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT- BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về hoạt động tiêm chủng.

 Từ ngày 09 - 11/8/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn an toàn tiêm chủng năm 2023 cho 50 cán bộ y tế trực tiếp tham gia công tác tiêm chủng tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế Đà Lạt, Lạc Dương.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được các Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai những nội dung về tiêm chủng cụ thể như: Các văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng; Các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), lịch tiêm chủng; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tiêm an toàn, quản lý sử dụng vắc xin trong TCMR; Tổ chức một buổi tiêm chủng; Thực hành tiêm chủng an toàn; Xử trí sốc phản vệ; Giám sát phản ứng sau tiêm; ghi chép cập nhật sổ sách báo cáo và giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR.

     

Học viên tham gia lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các học viên nắm vững và nâng cao kiến thức về công tác tiêm chủng để triển khai tại cơ sở ngày một hiệu quả hoạt động của hệ thống TCMR trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Tin/ảnh: Thái Tuyền – Nguyễn Thơm (CDC Lâm Đồng