Tập huấn -Hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh Đậu mùa khỉ và tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm

Ngày 31/8/2022 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn Hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh Đậu mùa khỉ và tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm. Thành phần tham dự lớp tập huấn có 30 cán bộ phụ trách chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng  Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc 12 Trung tâm Y tế huyện/thành phố và các Bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn học viên được cập nhật các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 mới của Bộ Y tế;  Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Đậu mùa khỉ; Công tác thống kê báo cáo bằng phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT, giám sát dựa vào sự kiện kết hợp giám sát dịch bệnh COVID-19.

Qua buổi tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

                                                                  Nguyễn Thơm (CDC Lâm Đồng)