TẬP HUẤN CÔN TRÙNG SỐT RÉT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022, nhằm nâng cao khả năng hoạt động giám sát côn trùng sốt rét và chủ động điều tra côn trùng truyền bệnh cho cán bộ làm công tác côn trùng sốt rét tuyến huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, vừa qua, Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng  thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thực hiện tập huấn cho cán bộ làm công tác côn trùng sốt rét tuyến huyện.

Lớp tập huấn được tổ chức tại huyện Đam Rông, từ 18 đến 21 tháng 10, với sự tham dự của 18 cán bộ làm công tác côn trùng của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Giảng viên phụ trách giảng dạy thuộc Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng.

Trong vòng 4 ngày, lớp tập huấn tập trung vào 2 nội dung chính: Vector truyền bệnh sốt rét và các biện pháp phòng chống và Các phương pháp điều tra, giám sát côn trùng sốt rét.

Mặc dù thời gian tập huấn kéo dài và liên tục, từ  phần lý thuyết lẫn thực hành ban ngày, đến thời gian đi điều tra thực địa ban đêm, nhưng c

ác học viên đều thực hiện nghiêm túc.

Sau lớp tập huấn, các học viên có khả năng tham gia cuộc điều tra côn trùng sốt rét tại địa phương, thực hành các phương pháp điều tra muỗi, có khả năng tiếp cận và thực hành kỹ thuật định loại muỗi Anopheles và có thể hoàn thành báo cáo của cuộc điều tra muỗi Anopheles. 

Thiên Vân (CDC)