Tiếp tục phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 55

Ngày 01/12/2022, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 3237/SYT-NVY về việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 55 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.

Thực hiện quyết định số 1246/QĐ-VSDTTƯ ngày 25/11/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 182; Trong đó, tỉnh Lâm Đồng được cấp 4.400 liều vắc xin Moderna từ nguồn COVAX. Sở Y tế phân bổ vắc xin đợt 55 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho đối trượng ưu tiên đợt này là trẻ em. 

 Cụ thể, ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 01 là vắc xin Moderna (liều 0,25ml cho mỗi trẻ). Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu các địa phương đã triển khai tiêm xong mũi 02 cho trẻ mà vẫn còn thừa thì có thể sử dụng vắc xin Moderna để tiêm mũi nhắc lại cho người lớn với liều lượng 0,25ml. Thời gian tiêm từ ngày 02 đến ngày 16/12/2022.

Tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 Các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 55 cho trẻ từ 6 tuổi trở lên theo đúng các quy định của Bộ Y tế, chủ động đảm bảo các điều kiện về bơm kim tiêm, vật tư tiêu hao từ nguồn kinh phí chống dịch của đơn vị.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn vận động người dân, phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đảm bảo tất cả các trường hợp trước khi tiêm phải được Công an địa phương xác minh và bắt buộc phải có mã định danh cá nhân theo quy định và báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 hàng ngày về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

                                                         Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)