Tiếp tục phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 53

Ngày 06/11/2022, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 2979/SYT-NVY về việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 53 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi.

Thực hiện quyết định số 1095/QĐ-VSDTTƯ ngày 03/11/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 178, 179 và 180; Trong đó, tỉnh Lâm Đồng được cấp 17.400 liều vắc xin Pfizer trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Úc viện trợ. Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ vắc xin đợt 53 cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi.

Đối tượng: Tiêm mũi 01 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, mũi 02 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 01 vắc xin Pfizer đủ 28 ngày. Thời gian tổ chức tiêm từ ngày 09/11 đến ngày 18/11.

            Các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 53 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi theo đúng các quy định của Bộ Y tế, chủ động đảm bảo các điều kiện về bơm kim tiêm, vật tư tiêu hao từ nguồn kinh phí chống dịch của đơn vị.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh

          Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đảm bảo tất cả các trường hợp trước khi tiêm phải được Công an địa phương xác minh và bắt buộc phải có mã định danh cá nhân theo quy định.

Báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 hàng ngày về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thiếu hoặc thừa vắc xin phải báo cáo ngay về Sở Y tế để kịp thời điều chuyển vắc xin cho phù hợp. Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)