Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày 01/11/2022, Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 2947/SYT-VP gởi Công an tỉnh, Viettel Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Theo đó, tại thời điểm ngày 5/10/2022, Sở Y tế ghi nhận tỉnh Lâm Đồng còn 319.997 mũi tiêm đối tượng xác minh sai thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến thời điểm ngày 31/10/2022, dữ liệu sai thông tin còn tồn tại các địa phương 221.081 mũi tiêm. Trong đó, 4.820 mũi không có thông tin về căn cước công dân; 8.722 mũi thông tin căn cước công dân sai định dạng; 207.539 mũi sai thông tin. Qua số liệu thực tế sau 25 ngày triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, toàn tỉnh đã xử lý được 98.916 mũi tiêm (đạt 31%); các địa phương có tiến độ xử lý cao gồm: Huyện Di Linh 25.747 trường hợp, huyện Lâm Hà 24.756 trường hợp, huyện Đức Trọng 15.276 trường hợp; bình quân xử lý từ 600-1.000 trường hợp/ngày.

 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

Trong quá trình theo dõi thực hiện, Sở Y tế ghi nhận các đơn vị còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc chung trong công tác triển khai phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 như sau: Dữ liệu sai thông tin lớn cần nhiều thời gian để thực hiện rà soát đối chiếu với dữ liệu quốc gia dân cư. Việc thực hiện tra cứu thông tin và cập nhật đa phần phải thực hiện thủ công từng trường hợp nên mất nhiều thời gian thực hiện. Nhân viên Y tế tại các trạm Y tế kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc không thể tập trung tối đa việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Nhiều thông tin của người dân thuộc tỉnh, thành khác không thể xác minh. Còn tồn tại lỗi phân biệt ký tự trong họ tên của người dân dẫn tới việc xác minh thông tin giữa Cơ sở dữ liệu tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị lỗi báo sai thông tin.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong Ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tại địa phương đẩy mạnh triển khai công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để được giải quyết sớm nhất.

          Tham khảo tiến độ thực hiện tại Trung tâm Y tế Di Linh (đơn vị đã chủ động tìm hiểu và khắc phục lỗi phân biệt ký tự trong họ tên của người dân), nghiên cứu giải pháp, chủ động liên hệ để phối hợp triển khai thực hiện nhân rộng phương pháp xử lý trên.

Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị công an trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp để thực hiện việc cấp mã định danh, xác minh thông tin của đối tượng tiêm chủng COVID-19, đảm bảo dữ liệu được đầy đủ thông tin và xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, đề nghị Viettel Lâm Đồng hỗ trợ nghiên cứu giải pháp khắc phục lỗi ký tự trong họ tên người dân trên hệ thống Quản lý tiêm chủng COVID-19 với với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)