Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ngày 08/11/2022, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành văn bản số 2986/TB-BCĐ về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong số kết quả các mũi tiêm đã đạt khá cao, tỷ lệ tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên của tỉnh Lâm Đồng mới đạt 73,9% (tỷ lệ chung toàn quốc hiện nay đã đạt 83,2%). Một số địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 4 còn rất thấp như: huyện Bảo Lâm 65,8%, thành phố Đà Lạt: 67%, thành phố Bảo Lộc: 68,6%.

Để đảm bảo các đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin mũi 4 đạt tỷ lệ 85% (tương đương với tỷ lệ chung của toàn quốc), Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng dự kiến trong tháng 11 và 12/2022, các địa phương phải khẩn trương tổ chức tiêm và hoàn thành 38.000 mũi tiêm cho nhóm đối tượng này.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Căn cứ số lượng đối tượng từ 18 tuổi trở lên cần tiêm mũi 4 còn lại trên địa bàn (sau rà soát và đăng ký của UBND các huyện, thành phố tháng 6/2022) và dự kiến của ngành Y tế để đạt tỷ lệ 85%, Ban Chỉ đạo đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát các trường hợp chưa tiêm (mũi 3, mũi 4 đối với người từ 18 tuổi trở lên; mũi 3 đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1, mũi 2 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi), tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động người dân đi tiêm theo lịch của ngành Y tế .

                                                          Thái  Tuyền (CDC Lâm Đồng)