TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÁC-BỚC

Ngày 17/3/2023 Bộ Y tế ban hành văn bản số 1452/BYT-DP về tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Mác-bớc.     Theo đó Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau.

Ngành y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh điều tra dịch tế (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu phi trong vòng 21 ngày), lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tế/Pasteur chẩn đoán, quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng; Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/ mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng; Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các các tuyến về các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống nhiễm khuẩn; Chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xẩy ra tại địa phương, không để bị động;  Sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí triển khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch; Thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo giữa các tuyến, cơ sở y tế, đặc biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh.

Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo đài: chủ động đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.                            Nguyễn Thị Thơm – CDC Lâm Đồng