Tập huấn chương trình Phục hồi chức năng – Dựa vào cộng đồng năm 2024

 

Nhằm cung cấp cho mạng lưới Y tế cơ sở kiến thức cơ bản về Phục hồi chức năng (PHCN), quản lý tốt người khuyết tật tại cộng đồng; Cách phát hiện người khuyết tật, phân nhóm khuyết tật; Đánh giá nhu cầu PHCN của người khuyết tật; Ghi chép quản lý, thống kế, báo cáo hoạt động chương trình.

Đồng chí Bạch Văn Phương, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

 phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ngày 13/6/2024, Bệnh viện PHCN Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm y tế Lâm Hà tổ chức Tập huấn chương trình PHCN-DVCĐ với sự tham dự của 35 học viên là viên chức quản lý chương trình PHCN-DVCĐ của Trung tâm y tế tuyến huyện, phụ trách chương trình PHCN-DVCĐ ở các Trạm tế các xã,thị trấn.

 Qua 01 ngày tham dự các học viên đã được báo cáo viên Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng cung cấp những kiến thức như : Khái niệm về liên quan đến khuyết tật – Tàn tật; Khái niệm về phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Kiến thức cơ bản về  07 nhóm khuyết tật; Lượng giá, đánh giá kết quả phục hồi chức năng, phát hiện nhu cầu phục hồi chức năng, chỉ định phục hồi chức năng cho người khuyết tật; Điều tra phát hiện người khuyết tật, nắm bắt ghi chép những thông tin, nhu cầu của người khuyết tật trên địa bàn; Sử dụng các sổ sách quản lý; Thống kê, báo cáo về người khuyết tật và báo cáo hoạt động chương trình PHCN-DVCĐ; Xây dựng kế hoạch hoạt động chương trình.

Trường Nguyễn (TTYT Lâm Hà)