Trung tâm Y tế Lâm Hà tập huấn phòng, chống bảo vệ sức khỏe tâm thần năm 2024

 

Nhằm nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm và quản lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho viên chức y tế tuyến xã, thị trấn. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà đã tổ chức lớp tập huấn phòng, chống bảo vệ sức khỏe tâm thần cho viên chức y tế tuyến xã, thị trấn. Tham dự 32 học viên là Trưởng trạm  tế và viên chức phụ trách chương trình 16 xã, thị trấn.

Qua buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên Khoa Y Tế công cộng- An toàn thực phẩm, Trung tâm tế huyện trang bị những kiến thức như: Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ, sổ sách, thống kê báo cáo theo mẫu mới của Trung tâm kiểm soát tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Hướng dẫn khám kê đơn cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân tâm thần, động kinh, trầm cảm và sa sút trí tuệ; Cách cập nhật và nhập phần mềm, chiết xuất thống kê báo cáo phần mềm không lây nhiễm; Hướng dẫn cách phục hồi chức năng tái hòa nhập cộng đồng và một số hoạt động chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng; Hướng dẫn cách khám sàng lọc, điều tra phát hiện bệnh nhân mới tâm thần, động kinh, trầm cảm và sa sút trí tuệ tại trạm y tế các xã,thị trấn. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu của lớp tập huấn.

Trường Nguyễn (TTYT Lâm Hà)