Khối thi đua số 1- Ngành Y tế Lâm Đồng

Hội nghị  tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

Ngày 01/12/2023 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, Khối thi đua số 1 trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo 11 đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, gồm: 02 Chi cục, 03 Trung tâm và 06 Bệnh viện.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nên ở mỗi đơn vị luôn có sự đoàn kết, nhất trí trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua của các đơn vị trong khối thi đua số 01 cũng được duy trì. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan; Tích cực tham gia các phong trào thi đua và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị.

CKI.YTCC Đỗ Hoàng Hải -  Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc

Năm 2023, Khối thi đua số 01 đã tổ chức Hội nghị để triển khai Kế hoạch và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và thống nhất Bảng điểm thi đua năm 2023 của Khối, 100% các đơn vị trong khối thi đua hưởng ứng phát động các phong trào thi đua trong Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức phát động thi đua theo chuyên đề, theo từng đợt, thời điểm gắn với những nội dung trọng tâm do Ngành đề ra và các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.  

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do ngành Y tế phát động cụ thể như: Thi đua nâng cao chất lượng bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ luôn tận tình, chu đáo, cẩn trọng, tỉ mỉ, có lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, thái độ hòa nhã nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Thi đua xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, môi trường không khói thuốc lá, giảm thiểu chất thải nhựa…; Thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Thi đua sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc áp dụng hiệu quả công tác; Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an ninh trật tự, an toàn giao thông; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, tham nhũng; Thi đua thực hiện các phong trào từ thiện, hiến máu nhân đạo, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ Quỹ xã hội liên đoàn lao động do Công đoàn và chính quyền phát động…;  

Kết quả Hội thao Khối thi đua số 1: Giải toàn đoàn gồm Giải nhất thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng); Giải nhì thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 7 huy chương đồng); Giải ba thuộc Bệnh viện YHCT Bảo Lộc (3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng). Giải môn bóng chuyền Nam: Giải nhất BV.YHCT Bảo Lộc; Giải nhì- BVĐK Lâm Đồng; đồng giải ba Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện YHCT PNT. Bóng chuyển Nữ: Giải nhất-Bệnh viện YHCT PNT; Giải nhì-Bệnh viện YHCT Bảo Lộc; đồng giải 3-Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện II Lâm Đồng. Môn bóng bàn: Giải nhất đơn nam là vận động viên Đoàn Hoàng Anh - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; Giải nhất đơn nữ - vận động viên Nguyễn Thị Hải - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng; Giải nhất đôi nam-Bệnh viện  Đa khoa Lâm Đồng; Giải nhất đôi nữ-Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; Giải nhất đôi nam nữ: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch. Môn cầu lông: Giải nhất đơn nam- Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; Giải nhất đơn nữ - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; Giải nhất đôi nam- Bệnh viện II Lâm Đồng; Giải nhất đôi nữ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng; Giải nhất đôi nam nữ-Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba các môn bóng bàn, cầu lông cho các đội tham gia hội thao.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Các đơn vị trong khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chỉ tiêu chuyên môn cơ bản hoàn thành so với kế hoạch được Sở Y tế giao.  

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tác phong, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong công việc thông qua các hoạt động nhằm thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, quán triệt thực hiện tốt nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; Không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong đơn vị. Tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong Khối thi đua nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động. Tích cực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm đặc biệt trong công tác khám bệnh, chữa bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; Nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động của các đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn. Tích cực xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện… Thái Tuyền  - CDC