Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 

  Kế hoạch hoạt động năm 2024 với thông điệp:

"Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành"

 

Ngày 10/4/2024, Trung tâm thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với thông điệp: "Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành", Hội nghị kết nối đến hơn 1.200 điểm cầu trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng có BSCKII Phùng Xuân Bách – Phó Giám đốc; Cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ và Công nghệ thông tin.

 

  

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ, thời gian qua, bên cạnh sự phối hợp của các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế đã chủ động, nỗ lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các mặt, bao gồm phát triển các nền tảng số y tế, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong ngành Y tế. Bộ đã triển khai các dịch vụ y tế như khám, chữa bệnh từ xa; Quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, quản lý về thuốc quốc gia, phần mềm quản lý cho các trạm y tế xã, phần mềm quản lý về dược phẩm… giúp cho công tác quản trị điều hành của ngành Y tế thay đổi, đồng thời giảm chi phí về chăm sóc sức khỏe cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc thực hiện chuyển đổi số ngành y tế còn có một số tồn tại, khó khăn như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin còn chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý; Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông với nhau; An toàn thông tin, an ninh mạng chưa được triển khai đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin; Cùng đó, một số định hướng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành Y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực (cả về kinh phí, con người).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Các đơn vị trực thuộc Bộ cần quán triệt công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

BS CKII. Phùng Xuân Bách – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu CDC Lâm Đồng

 Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, Bộ cũng sẽ xây dựng và phê duyệt hồ sơ để đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu…

 Được biết, năm 2023 Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia -  Bộ Y tế  đã triển khai thử nghiệm nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho tỉnh Trà Vinh, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Bệnh viện Nhi Thái Bình. Dự kiến năm 2024 sẽ hỗ trợ các tỉnh triển khai chính thức nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (VTelehealth),  nền tảng này kết nối các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc nhằm giúp người dân dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được với các bác sĩ trên toàn quốc và được tư vấn miễn phí.

Bài/ảnh: Thái Tuyền – Minh Đức (CDC Lâm Đồng)