Triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia

về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

 

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện Công văn số 2676/UBND-TL  ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức hướng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024.

- Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2024 đến 06/5/2024 và có thể kéo dài đến Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2024.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

 

Một số thông điệp chính của Tuần lễ:

1) Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2024.

2) Đảm bảo Nước sạch và Vệ sinh môi trường là xây dựng Nông thôn mới.

3) Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

4) Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

5) Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.

6) Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia.

7) Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người.

8) Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.

9) Rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật.

10) Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp.

                                                         Hoàng Thị Phương Uyên (Khoa SKMT-YTTH-BNN)