TRUNG TÂM Y TẾ ĐAM RÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG

GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CHO CÁN BỘ Y TẾ

           

Trong 2 ngày 29 và 30/5/2023, Trung tâm Y tế Đam Rông đã tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế. Với sự tham gia của 100% học viên là lãnh đạo Trung tâm Y tế, nhân viên Y tế các khoa/ phòng, Trạm Y tế các xã.

 


 

BS CKI Phạm Thị Yến - Phó giám đốc TTYT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

 Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Bác sĩ CKI Phạm Thị Yến – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện truyền đạt các nội dung chính về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ Y tế những việc phải làm và những việc không được làm; Cập nhật kiến thức mới, chấn chỉnh sai sót chuyên môn, phát huy vai trò của cán bộ y tế trong việc tiếp đón, tạo cảm giác gần gũi, sự hài lòng cho người bệnh, hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.  Đồng thời chấn chỉnh thực hành quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, phục vụ tận tình, không để xảy ra phiền hà, phản ánh, phê bình. Nhân viên y tế cần giao tiếp thân thiện, khéo léo, chăm sóc người bệnh như người thân của mình.

 

 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã đem lại lợi ích rất thiết thực cho toàn thể nhân viên trong đơn vị, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thái độ và kỹ năng ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân, đảm bảo  và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng đơn vị phát triển ngày càng vững mạnh./. Trần Đăng Lưu (TTYT Đam Rông)