TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2023

 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh; Những ngày này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Với mục đích tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội; Nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em, các chính sách, chương trình về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em; Hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Ngày 25/5/2023, Sở Y tế ban hành văn bản số 1508/SYT-NVY về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với Chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Thông điệp chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng. Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.  Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Trường Mầm non Anh Đào – Đà Lạt

Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023. Phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới các cấp, các ngành bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh. Tiếp tục phát động phong trào thi đua lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023; vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh. Tổ chức chiến dịch truyền thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đến từng gia đình, cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình.

Mục tiêu của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

                             Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)