HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6), NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) NĂM 2023

 

Ngày Môi trường thế giới (5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2023, với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution) nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; Kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; Hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; Tăng cường tái chế, tái sử dụng; Thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; Thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

 Ngày 24/5/2023 Sở Y tế ban hành văn bản số 1491/SYT-NVY đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường

Công tác quản lý chất thải y tế : Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”; Tiếp tục phát động và duy trì phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế cho toàn bộ cán bộ, viên chức người lao động trong đơn vị; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý chất thải tại đơn vị đặc biệt là việc phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu trữ chất thải y tế theo đúng các quy định của Bộ Y tế; Chỉ đạo các khoa, phòng, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng các quy định; Chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại đơn vị; tăng cường công tác quản lý đối với chất thải y tế phát sinh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID- 19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công tác giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị  

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành: Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa. Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị; tiến tới thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường, hoặc có thể tái sử dụng, phấn đấu chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy trong đơn vị. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị và là tiêu chí đánh giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

Đối với Văn phòng Sở Y tế, các Chi cục và các đơn vị y tế hệ dự phòng: Không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng; Tiếp tục phát động phong trào thi đua và vận động mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy.

Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam:

Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Tổ chức đồng loạt các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 như: treo băng rôn, pano, áp phích về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023.

Ảnh minh họa

KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2023

1. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển.

2. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.

3. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ

sinh thái toàn cầu.

4. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất.

5. Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó.

6. Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.

                                                        Thụy Hợp (CDC Lâm Đồng)