GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG PHÒNGCHỐNG DỊCH BỆNH

VÀ KIỂM DỊCH Y TẾ

 

 

Nhm giám sát hoạt động phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ, Bạch hầu, Tay chân miệng và Kiểm dịch y tế tại tỉnh Lâm Đồng; Vừa qua, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã có buổi việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.  

Theo ghi nhận của đoàn công tác, hoạt động phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ, Bạch hầu, Tay chân miệng và Kiểm dịch y tế tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện theo quy định:

Hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ: Sở Y tế Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản về tăng cường công tác phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ; Cập nhập và phố biến tới y tế cơ sở về định nghĩa ca bệnh nghi ngờ nhằm phát hiện sớm trong cộng đồng. Ngoài ra các đội đáp ứng nhanh của tỉnh và huyện/thành phố vẫn được duy trì, kích hoạt ngay khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ.  

Hoạt động phòng, chống bệnh Bạch hầu: Hoạt động phòng, chống bệnh Bạch hầu được chú trọng, công tác tiêm chủng phòng bệnh đạt tỷ lệ cao ở các nhóm đối tượng nguy cơ. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai rộng rãi, đến từng thôn bản. Trung tâm Y tế huyện Đam Rông đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực, vật tư, thuốc để đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Nguy cơ bệnh xâm nhập từ các địa phương tiếp giáp vẫn còn tồn tại.

          Hoạt động phòng, chống bệnh Tay chân miệng: Hoạt động giám sát bệnh Tay chân miệng được ghi nhận từ nhiều nguồn như phần mềm Thông tư 54, trường học, cộng đồng. Hệ thống giám sát tại trường học thực hiện hiệu quả, hoạt động ghi nhận, theo dõi, quản lý thông tin về sức khỏe của trẻ tại trường học được thực hiện tốt. Công tác phối hợp xử lý, báo cáo bệnh truyền nhiễm giữa y tế và giáo dục đảm bảo. Hoạt động điều tra, xử lý dịch bệnh Tay chân miệng cơ bản thực hiện đầy đủ theo quy định, nhất là công tác vệ sinh và truyền thông.

 Hoạt động Kiếm dịch y tế: Tính đến tháng 10/ 2023, Trung tâm KSBT tỉnh đã thực hiện thu thập số liệu báo cáo kiểm dịch, hoạt động phòng chống dịch bao gồm 57.895 hành khách nhập cảnh và tng số chuyến bay là 475 chuyến. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023, Trung tâm KSBT tỉnh đã triển khai thực hiện giải pháp “Sử dụng công cụ thay thế trong giám sát véc tơ gây bệnh truyền nhiễm qua muỗi tại cửa khẩu Cảng hàng không Liên Khương năm 2023”, kết quả dùng bẫy LKTrap thu hút được muỗi đẻ trứng, nuôi và định loài. Lấy mẫu nước sinh hoạt để xét nghiệm định kỳ 02 năm/lần. Theo dõi và tham mưu các văn bản về kiểm dịch tàu bay.

  • Trong thời gian tới, để hoạt động giám sát phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch y tế tốt hơn, Viện Pasteur TPHCM đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động: Phát huy mô hình giám sát bệnh Tay chân miệng tại trường học. Duy trì công tác phối họp giữa trường học và Trạm Y tế xã/phường; Tăng cường giám sát, kiểm tra, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Tay chân miệng tại trường học, cộng đồng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh Bạch hầu như chiến dịch tiêm chủng, truyền thông giáo dục sức khỏe và ng cường quản lý dân cư, khai báo sức khỏe đầy đủ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Bạch hầu xâm nhập; Duy trì công tác tng vệ sinh, loại bỏ vật chứa nước mưa, phun hóa chất phòng chống muỗi định kỳ…

 

Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)