SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại Bệnh viện Đa khoa lâm Đồng đầu năm 2021

LIÊN KẾT WEBSITE