SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

CDC Lâm Đồng xét nghiệm tầm soát Covid - 19 cho các tài xế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

LIÊN KẾT WEBSITE