Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 30/5/2022 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 3742/UBND-VX3 chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đặc biệt là việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; đảm bảo tiêm an toàn, hiệu quả; tiếp tục chủ động rà soát các đối tượng thuộc diện phải tiêm và đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 để bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh. 

Tiêm Vắc xin Covid – 19 cho trẻ tại Huyện Đạ Huoai

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ theo chỉ đạo của Bộ Y tế và phòng chống các dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai lồng ghép các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch nói chung trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh mùa hè. 

          Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tiếp tục tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè lồng ghép với truyền thông phòng chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

          Các sở, ban, ngành, đoàn thể  và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè lồng ghép với phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để người dân hiểu và đi tiêm, đặc biệt là vận động phụ huynh và người giám hộ đồng thuận tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin và tỷ lệ bao phủ trong cộng đồng. 

Thái Tuyền ( CDC Lâm Đồng)