Nhằm tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 576/UBND-KT, giao Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP) chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực y tế.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 576/UBND-KT, giao Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP) chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực y tế.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, hợp quy, kiểm tra chất lượng các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu và vị thuốc cổ truyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.
 
Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội như Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội... thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về hàng giả; thông tin các vi phạm về thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu...
 
Đối với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra của thành phố và chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, lồng ghép vào kế hoạch và chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, cập nhật thường xuyên hoạt động của các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý. Qua đó, tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế trên địa bàn như trong lĩnh vực hành nghề khám, chữa bệnh; sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu trên địa bàn được phân công quản lý.
 

Nguồn Thắng Đạt