ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

         Những năm qua, Công đoàn cơ sở  Y tế  Đam Rông đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Mỗi đoàn viên công đoàn luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người thầy thuốc, lấy việc nâng cao năng lực làm việc, nâng cao y đức làm mục tiêu phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

      

        Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở  Y tế Đam Rông thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ, là chỗ dựa tinh thần cho đoàn viên, giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công tác; kịp thời tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị, tham gia thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đảm bảo quyền và lợi ích cho mỗi đoàn viên công đoàn. Theo đó, đoàn viên công đoàn được đảm bảo đúng chế độ, chính sách theo đúng quy định của nhà nước.

      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Thị Hồng Khánh - Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng, phát biểu tại Đại hội, đồng chí biểu dương những kết quả mà công đoàn cơ sở đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới hoạt động công đoàn cần đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ nhất là việc kiểm tra giám sát chế độ chính sách; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực hưởng ứng ký kết thi đua các phong trào; quan tâm công tác xây dựng, củng cố công đoàn vững mạnh; hưởng ứng tham gia các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động.

       Trải qua quãng thời gian 5 năm của một nhiệm kì (2017- 2022), công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Đam Rông đã không ngừng trưởng thành. Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Đam Rông diễn ra trong bối cảnh Ngành Y tế, địa phương Đam Rông đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; toàn ngành đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Ngành Y tế đến năm 2030 và triển khai thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghi quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cán bộ, đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) trong toàn đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn cơ sở TTYT Đam Rông nhiệm kỳ 2017-2022, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn ngành, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 


      Đồng chí Cill Ha Bang- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đam Rông cho biết: “Để thực hiện tốt phong trào thì tích cực chỉ đạo các Công Đoàn Viên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên, phối hợp với chính quyền triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp và chương trình kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Năm 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên công đoàn Ngành Y tế đã tích cực tham mưu công tác phòng, chống dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, tổ điều tra, truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các chốt”.

Sau thời gian 1 ngày diễn ra hội nghị công đoàn cơ sở Y tế Đam Rông đã bầu được 7 đồng chí mới vào ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VI (2023-2028)

 

 

 

 

TTND, BSCKII Nguyễn Đình Thắng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế và Đ/c Mai Thị Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng,Đ/c Phan Thanh Thành, Bí thư chi bộ Giám đóc TTYT Đam Rông tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VI (2023-2028).


       Xác định nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm; Công đoàn cơ sở Đam rông đã tiếp tục duy trì và tích cực triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn.

 

        

         Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CCVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đơn vị Y tế Đam rông.

Đại hội Công đoàn là Đại hội hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển” mang ý nghĩa lớn lao chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh mới, động viên hơn 158 cán bộ, đoàn viên CNVC - lao động của Trung tâm Y tế Đam Rông quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đại hội đã giao phó, tô đẹp thêm, rạng rỡ thêm truyền thống, tham gia xây dựng đội ngũ đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH hóa đất nước. Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người cán bộ CCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” góp phần giảm phiền hà của người bệnh, người nhà người bệnh khi đến khám điều trị tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện. Trần Đăng Lưu – TTYT Đam Rông