Tạm dừng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19

Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế có Văn bản số 2118/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, TP có hoạt động kiểm dịch y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19. 

Theo Bộ Y tế, hiện nay, dịch Covid-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với các chủng virus SARS- CoV-2 hiện đang lưu hành; trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cao.

          Giám sát Covid - 19  tại Sân bay Liên Khương

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 và Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, Bộ Y tế đề nghị UBND các  tỉnh/TP chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.

Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

       Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

       Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. BS KA SUM (CDC Lâm Đồng)