SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

LIÊN KẾT WEBSITE