SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

Cách mặc trang phục phòng hộ cá nhân phòng dịch COVID

Cách mặc trang phục phòng hộ cá nhân phòng dịch COVID

LIÊN KẾT WEBSITE