SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

📣🛡 BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN TIÊM LIỀU NHẮC LẠI VẮC XIN PHÒNG COVID-19💉🦠

📣🛡 BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN TIÊM LIỀU NHẮC LẠI VẮC XIN PHÒNG COVID-19💉🦠

LIÊN KẾT WEBSITE