SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

Kiểm soát dịch Covid -19 tại chốt kiểm dịch Thị trấn DRan - Đơn Dương - Lâm Đồng

LIÊN KẾT WEBSITE