SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
otherLogo

BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2024

LIÊN KẾT WEBSITE